Ντουλάπα από βακελίτη

Ντουλάπα από βακελίτη ανάγλυφο, με εξωτερικά συρτάρια.